06-6569-9281
06-6634-6675
hotro@ihouse-jp.com
Các trường này là bắt buộc:, Media Property, Địa chỉ tài sản
kê khai tài sản

Giá bất động sản

Chọn danh mục

Chọn trạng thái tài sản
Liệt kê phương tiện
  Kéo và thả hoặc

  * Yêu cầu ít nhất 1 hình ảnh cho một lần gửi hợp lệ. Kích thước tối đa là 500 / 500px.Bạn có thể tải lên tối đa 5 hình ảnh
  ** Nhấp đúp vào hình ảnh để chọn nổi bật.
  *** Thay đổi thứ tự hình ảnh bằng Kéo & Thả.
  **** Tải lên các tệp PDF được hỗ trợ.
  ***** Hình ảnh có thể mất nhiều thời gian hơn để được xử lý.

  Tùy chọn video

  Tham quan ảo
  Vị trí danh sách


  Chi tiết danh sách

  Chọn lớp năng lượng

  Tiện nghi và tính năng
  Other Features

  So sánh các bảng liệt kê